ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MP Mechanical Projects

Στη MECHANICAL PROJECTS, διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, στον σχεδιασμό και στη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών, τόσο σε ιδιωτικά, όσο και σε δημόσια έργα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη διαμόρφωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηλεκτροκίνηση

Κατασκευές  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αυτοματισμοί, συντήρηση καυστήρων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Κουκάκης Γεώργιος

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις φωτισμού κίνησης, Πιστοποιητικά ΔΕΔΔΗΕ, Συντήρηση και έλεγχος κτιριακών εγκαταστάσεων, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Close Menu