ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Arckon 2K

Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Lydakis Estate

Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

LYDAKIS Construction Co

Η Lydakis Construction είναι μία ιδιωτική τεχνική – κατασκευαστική εταιρία με σημαντική εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονική εξειδίκευση στη μελέτη, διαχείριση και υλοποίηση δημόσιων, εμπορικών και

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Close Menu