ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ

NNESH Ι.Κ.Ε.

Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. αποτελεί Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Ηρακλείου.  Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1994 και ο σκοπός της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Close Menu