Η εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. αποτελεί Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Ηρακλείου.  Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1994 και ο σκοπός της είναι:

  • Η εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα μισθώσεις ακινήτων – κινητών καντινών – διαφημίσεις – διαχείριση και λειτουργία parking (έναντι αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου)
  • Η διαχείριση και αξιοποίηση συγκεκριμένης δημοτικής ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου.
  • Η εκπόνηση μελετών και κατασκευή τεχνικών δημόσιων και ιδιωτικών έργων.  Ανάληψη ιδιωτικών ή δημόσιων έργων, είτε με απευθείας ανάθεση, είτε με τη συμμετοχή της στους σχετικούς διαγωνισμούς.

Social

Ωρες Λειτουργίας

Γραφεία εταιρείας:
Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 15:00

Parking έναντι αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης
Συνεχόμενο 24 ώρες

Τρόποι Πληρωμής

Μετρητά, επιταγές, POS

Close Menu