• Οικοδομικά ύλικά
 • Χρώματα – Σιδηρικά
 • Εργαλεία
 • Υδραυλικά
 • Αδρευτικά
 • Ξυλία
 • Στέγη
 • Περίφραξη
 • Αγροτικά – Γεωργικά
 • Ζωοτροφές
 • Χωματουργικά
 • Τεχνικά έργα
 • Μεταφορές
 • Κτιρόπετρα

Social

Ωρες Λειτουργίας

Την χειμερινή περίοδο θα μας βρείτε ανοιχτά, Δευτέρα έως Σάββατο, 07:30 – 19:30

Την καλοκαιρινή περίοδο, Δευτέρα έως Σάββατο, 07:30 – 14:00 & 17:30 – 19:30

Τρόποι Πληρωμής

Μετρητά, POS

Close Menu